| Đăng Nhập       Bạn đang ở: Trang chủ
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý

BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ GHI NHẬN GÓP Ý

Đóng
Phân hệ Công văn: Lê Hoàng Minh - 08. 22200220 (Nội bộ: 1016)
Phân hệ Công việc: Lê Tân Tiến - 08. 22200220 (Nội bộ: 1017)
Phân hệ Thông báo, Tài liệu: Trần Thị Mai Tuyền - 08. 22200220 (Nội bộ: 1016)
* Lưu ý: Nhấp vào tên của thành viên phụ trách phân hệ để gửi email.
Thông tin phiên bản

Thông tin phiên bản

Đóng

Phiên bản 2.0 - Ngày cập nhật 04/2010

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Đóng
 TitleSizeDescription
Hướng dẫn sử dụng EOffice3,40 MB 
Hướng dẫn sử dụng EOffice_Client72,50 KBTài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ nhắc công văn đến và CHAT nội bộ
Hướng dẫn cấu hình mạng WAN dành cho Điện lực602,50 KBHướng dẫn cấu hình mạng WAN dành cho Điện lực
EOffice CHAT Server Setup417,20 KBGói cài đặt phân hệ CHAT Server
EOfficeClient Setup29,85 MBCài đặt phân hệ nhắc công văn đến lên máy người dùng
Copyright 2008 Trung Tâm Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin