| Đăng Nhập       Bạn đang ở: Trang chủ

Liên hệ

Đóng
Truy cập công văn trước ngày 12/04/2010: http://eoffice.pc2.vn/pc2
Phân hệ Công văn: Lê Hoàng Minh - 08. 22200220 (Nội bộ: 1016)
Phân hệ Thông báo, Tài liệu: Trần Thị Mai Tuyền - 08. 22200220 (Nội bộ: 1083)
* Lưu ý: Nhấp vào tên của thành viên phụ trách phân hệ để gửi email.

 

Tuyên truyền Tiết kiệm điện

Tuyên truyền Tiết kiệm điện

Đóng
 TitleSizeDescription
Hướng dẫn sử dụng EOffice3,40 MB 
Site EOffice PC2Chưa BiếtSite EOffice PC2 xử lý các công văn trước 12/04/2010
EOfficeClient29,85 MBPhân hệ nhắc công văn đến và CHAT nội bộ
Hướng dẫn cấu hình sử dụng webmail trên EOffice411,00 KBHướng dẫn cấu hình sử dụng webmail trên EOffice
Copyright 2008 Trung Tâm Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin